PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3 4 5
  • Bài 6 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04. NÓN-TRỤ-MẶT CẦU.

Bài 3. Tổng hợp các bài toán vận dụng cao đặc sắc.

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 2.776

Chưa có thông báo nào