PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cực trị
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Lý thuyết về cực đại - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 12. Tổng hợp BT hay về MAX Min - Cực trị (Phần 2)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 3.110

Chưa có thông báo nào