PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • A. Tương giao giữa đồ thị hàm bậc 3 và đường thẳng
  • II. Bài toán hỏi về tọa độ giao điểm + VD1
  • VD2
 • B. Tương giao giữa hàm bậc nhất/bậc nhất và đường thẳng
  • Lí thuyết + VD
  • VD (tiếp)
 • C. Tương giao giữa hàm bậc 4 trùng phương và đường thẳng
 • D. Các VD khác
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 7. Tương giao của đồ thị hai hàm số (Phần 2)

Độ dài: 82 phút - Số lượt học 7.983

Chưa có thông báo nào