PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3 - 4
  • Ví dụ 5
  • Mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04. NÓN-TRỤ-MẶT CẦU.

Bài 2. Tiết lộ kỹ thuật đặc biệt“ Xác định tâm, bán kính mặt cầu ngoại tiếp chóp, lăng trụ”.

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 6.257

Chưa có thông báo nào