PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Phương trình mũ
 • I. Phương trình chứa phép nhân chia các hàm số mũ
 • II Phương trình chứa phép cộng trừ hàm số mũ
  • Đặt nhân tử chung
  • Đặt ẩn phụ - Ví dụ 1 và 2
  • Ví dụ 3 -4
  • Đặt ẩn phụ kiểu 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 03. MŨ – LOGARIT

Bài 2. Kết hợp tư duy và casio trong bài toán “Phương trình, bất phương trình mũ, logarit” (Phần 1)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 7.480

Chưa có thông báo nào