PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • A. Phương trình chứa tham số
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
 • B. Bất phương trình chưa tham số
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 03. MŨ – LOGARIT

Bài 3. Phương pháp biến khó thành dễ trong bài toán “ Mũ - Logarit chứa tham số”.

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 5.747

Chưa có thông báo nào