PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài toán 1
  • Bài toán 2
  • Bài toán 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 9. TỔ HỢP- XÁC SUẤT

Bài 2. Quy tắc biến khó thành dễ trong các bài toán chuyên sâu về “Quy tắc đếm”.

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 2.845

Chưa có thông báo nào