PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Lý thuyết tiếp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Khoảng cách giữa 2 đường chéo nhau
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-KHỐI ĐA DIỆN.

Bài 3. Ba nét vẽ diệu kì giải quyết chớp nhoáng “Bài toán khoảng cách”.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 9.385

Bài giảng dạy các em xử lý các bài toán về khoảng cách của đường - đường; điểm - mặt trong không gian ba chiều

Chưa có thông báo nào