PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí tương đối
    • Mặt với mặt
    • Đường với mặt
    • Đường với đường
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ.

Bài 5. Vị trí tương đối trong không gian.

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 2.325

Chưa có thông báo nào