PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Giới hạn hàm số
  • Ví dụ minh họa
  • Dạng 0/0
  • Dạng 0/0 chứa lượng giác
  • Dạng vô cùng/ vô cùng
  • Dạng chưa căn
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 11. GIỚI HẠN-ĐẠO HÀM

Bài 1. Mẹo siêu nhanh và các kỹ thuật tính “Giới hạn của dãy số và hàm số”

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 1.207

Chưa có thông báo nào