PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Giới hạn hàm số
  • Ví dụ minh họa
  • Dạng 0/0
  • Dạng 0/0 chứa lượng giác
  • Dạng vô cùng/ vô cùng
  • Dạng chưa căn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 11. GIỚI HẠN-ĐẠO HÀM (THAM KHẢO)

Bài 1. Mẹo siêu nhanh và các kỹ thuật tính “Giới hạn của dãy số và hàm số”

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 1.506

Chưa có thông báo nào