PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Tọa độ hóa hình không gian cổ điển
  • Bài toán tìm tọa độ điểm
  • Bài toán nâng cao
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ.

Bài 6. Trọn bộ các bài toán mang tính vận dụng cao (Phần 1)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 4.042

Chưa có thông báo nào