PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Khái niệm và phương pháp
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2 - 3
 • Phương pháp
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3 - 4 - 5
  • Ví dụ 6
 • Bài toán và vi dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 5.   Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số.

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 10.925

Bài giảng cung cấp cho các em nội dung kiến thức về bài toán tím giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của đồ thị hàm số

Chưa có thông báo nào