PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Hệ thông công thức
  • Ví dụ
  • Đạo hàm cấp cao
  • Vi phân
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 11. GIỚI HẠN-ĐẠO HÀM

Bài 3. Đạo hàm và bài toán liên quan.

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 568

Chưa có thông báo nào