PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • II. Cực trị
  • III. Max - min
  • IV. Tiệm cận
  • V. Sự tương giao
  • VI. Tiếp tuyến
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Hàm số

Bài 10. Khai thác quyền năng của máy tính Casio (Phần 2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.917

Chưa có thông báo nào