PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp 2: Đổi biến số
    • Các bước của phương pháp
    • Dấu hiệu đổi biến số dưới dấu tích phân
    • Ví dụ tiếp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 4. Tính Tích phân bằng kỹ thuật đổi biến số- Tích phân từng phần (Phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 7.258

Chưa có thông báo nào