PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp 2: Đổi biến số
    • Các bước của phương pháp
    • Dấu hiệu đổi biến số dưới dấu tích phân
    • Ví dụ tiếp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 4. Tính Tích phân bằng kỹ thuật đổi biến số- Tích phân từng phần (Phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 7.085

Chưa có thông báo nào