PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Phương pháp 2: Đổi biến số
  • Dấu hiệu 2
  • Dấu hiệu 3
  • Dấu hiệu 4
  • Dấu hiệu 5
 • Phương pháp 3: Nguyên hàm từng phần
  • Dấu hiệu 1
  • Dấu hiệu 2
  • Dấu hiệu 3
 • Một số câu hỏi trắc nghiệm
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Bài 2. Tính Nguyên hàm bằng kỹ thuật đổi biến số-Nguyên hàm từng phần (Phần 2)

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 11.336

Chưa có thông báo nào