PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Dạng 1: Nhận diện của 1 đồ thị thông qua hình vẽ
    • Ví dụ 1 - 2
    • Ví dụ 3 - 4
    • Ví dụ 5 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 9. Phương pháp 15s giải quyết bài toán “ Nhận diện đồ thị và các điểm đặc biệt” (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 6.535

Chưa có thông báo nào