PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Chóp 1 cạnh vuông góc
  • Chóp 1 mặt bên vuông góc đáy
  • Chóp 2 mặt bên vuông góc đáy
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-KHỐI ĐA DIỆN.

Bài 4. Biến khó thành dễ khi làm “Bài toán thể tích”(Phần 1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 7.942

Bài giảng dạy các em tính thể tích các khối một cách nhanh chóng và dễ dàng

Chưa có thông báo nào