PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết 1
  • Lí thuyết 2 + Ví dụ
  • Lí thuyết 3 + Ví dụ
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 3. Kỹ thuật làm chủ các câu hỏi về “Cực trị của hàm số” (Phần 2)

Độ dài: 82 phút - Số lượt học 17.722

Bài giảng hướng dẫn các em làm các dạng bài tập liên quan đến cực trị hàm số, bài toán chứa tham số,

Trong ví dụ 4 ý f thầy thay nhầm hoành hộ điểm A 1 chút các em chú ý
yA= - 2mxA + 2m + 2 nhé các em !

Chưa có thông báo nào