PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết 1
  • Lí thuyết 2 + Ví dụ
  • Lí thuyết 3 + Ví dụ
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 3. Kỹ thuật làm chủ các câu hỏi về “Cực trị của hàm số” (Phần 2)

Độ dài: 82 phút - Số lượt học 18.155

Bài giảng hướng dẫn các em làm các dạng bài tập liên quan đến cực trị hàm số, bài toán chứa tham số,

Trong ví dụ 4 ý f thầy thay nhầm hoành hộ điểm A 1 chút các em chú ý
yA= - 2mxA + 2m + 2 nhé các em !

Chưa có thông báo nào