PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2 - 3
  • Ví dụ 4
  • Tính tổng
  • Ví dụ
  • Tính tổng - Nhị thức Newton
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 9. TỔ HỢP- XÁC SUẤT

Bài 5. Siêu kỹ thuật siêu nhanh giải nhị thức Newton (Phần 2)

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 2.314

Chưa có thông báo nào