PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Giớ hạn một bên
  • Ví dụ 1
  • Hàm số liên tục
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 11. GIỚI HẠN-ĐẠO HÀM (THAM KHẢO)

Bài 2. Các bài toán liên quan hàm số liên tục.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 890

Chưa có thông báo nào