PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Phép tịnh tiến
  • Phép đối xứng trục
  • Phép quay
  • Phép vị tự
  • Phép đồng dạng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 12. PHÉP BIẾN HÌNH - QUAN HỆ SONG SONG VÀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC (THAM KHẢO)

Bài 1. Sơ đồ tư duy kết nối “ Các phép biến hình”.

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.068

Chưa có thông báo nào