PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Phép tịnh tiến
  • Phép đối xứng trục
  • Phép quay
  • Phép vị tự
  • Phép đồng dạng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 12. PHÉP BIẾN HÌNH - QUAN HỆ SONG SONG VÀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC

Bài 1. Sơ đồ tư duy kết nối “ Các phép biến hình”.

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 758

Chưa có thông báo nào