PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Phép toán
  • Dạng toán 1
  • Ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 1. Số phức và các phép toán về số phức (Phần 1)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 7.673

Chưa có thông báo nào