PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Hệ tọa độ
  • Khái niệm
  • Các phép toán về tọa độ vec-to
  • Khác lớp 10
  • Tọa độ điểm
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ.

Bài 1. Tổng quan về tọa độ điểm – vectơ (Phần 1)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 7.775

Chưa có thông báo nào