PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết + Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Lý thuyết 1
 • Lý thuyết 2
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Công thức tính nhanh
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-KHỐI ĐA DIỆN.

Bài 4. Biến khó thành dễ khi làm “Bài toán thể tích” (Phần 2)

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 6.975

Lưu ý:

 • Trong VD1 (clip 07), thầy tính nhầm SH. Các em sửa thành \[SH = KH.\tan 60^\circ \] và tính toán lại thể tích khối đa diện
 • Trong phần Lí thuyết 1 (clip 05), các em sửa công thức tính thể tích trong mục 2, 3 lần lượt như sau:
 • 2. \[\frac{{{a^3}\sqrt 2 \tan \alpha }}{6}\]
  3. \[\frac{{{a^3}\tan \beta }}{6}\]

Chưa có thông báo nào