PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết + Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Lý thuyết 1
  • Lý thuyết 2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Công thức tính nhanh
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-KHỐI ĐA DIỆN.

Bài 4. Biến khó thành dễ khi làm “Bài toán thể tích” (Phần 2)

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 4.750

Chưa có thông báo nào