PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết + Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Lý thuyết 1
  • Lý thuyết 2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Công thức tính nhanh
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN-KHỐI ĐA DIỆN.

Bài 4. Biến khó thành dễ khi làm “Bài toán thể tích” (Phần 2)

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 6.784

Lưu ý: Trong VD1 (clip 07), thầy tính nhầm SH. Các em sửa thành \[SH = KH.\tan 60^\circ \] và tính toán lại thể tích khối đa diện

Chưa có thông báo nào