PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • A.Khái niệm
  • B. Định lý
  • Dạng bài 1.
  • Ví dụ minh họa (02)
  • Dạng bài 2.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ

Bài 2. Biệt dược đặc trị sai lầm về “Tính đơn điệu của hàm số” (Phần 1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 32.138

Bài giảng dạy các em về tính đơn điệu của hàm số cùng 1 số sai lầm cần tránh khi học về đơn điệu.

Chưa có thông báo nào