PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Khoảng thời gian x1 và x2 cùng dấu (trái dấu) trong một chu kì
  • Ví dụ phần 1
  • Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của tích x1x2
  • Ví dụ phần 2
  • Liên hệ tức thời giữa x1 và x2
  • Ví dụ phần 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 21. Liên hệ giữa hai dao động cùng tần số (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 89 phút - Số lượt học 5.973

Chưa có thông báo nào