PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Khoảng thời gian x1 và x2 cùng dấu (trái dấu) trong một chu kì
  • Ví dụ phần 1
  • Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của tích x1x2
  • Ví dụ phần 2
  • Liên hệ tức thời giữa x1 và x2
  • Ví dụ phần 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 21. Liên hệ giữa hai dao động cùng tần số (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 89 phút - Số lượt học 4.332

Chưa có thông báo nào