PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 2: Mạch đoạn ngoài chứa 4 -5 linh kiện
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Dạng 3: Bài toán vẽ lại mạch
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC

Bài 8. Định luật Ôm đối với toàn mạch P2

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 8.359

Chưa có thông báo nào