PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC

Bài 8. Định luật Ôm đối với toàn mạch P2

Độ dài: 65 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Dạng 2: Mạch đoạn ngoài chứa 4 -5 linh kiện
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Dạng 3: Bài toán vẽ lại mạch
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
X