PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 1: Thuyết lượng tử ánh sáng – Công suất nguồn sáng

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung

Chú ý: Bài giảng đã được thầy ghi hình lại để đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh. Nội dung bài giảng về cơ bản không thay đổi.

Trao đổi bài (3)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Thuyết lượng tử ánh sáng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3, 4
 • 2. Công suất nguồn sáng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
X