PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • 1. Thuyết lượng tử ánh sáng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3, 4
 • 2. Công suất nguồn sáng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 1: Thuyết lượng tử ánh sáng – Công suất nguồn sáng

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 56.993

Chú ý: Bài giảng đã được thầy ghi hình lại để đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh. Nội dung bài giảng về cơ bản không thay đổi.

Chưa có thông báo nào