PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • 1. Thuyết lượng tử ánh sáng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3, 4
 • 2. Công suất nguồn sáng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
Bài 1: Thuyết lượng tử ánh sáng – Công suất nguồn sáng sẽ được mở vào ngày 22/09/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 1: Thuyết lượng tử ánh sáng – Công suất nguồn sáng

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 47.640

Chú ý: Bài giảng đã được thầy ghi hình lại để đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh. Nội dung bài giảng về cơ bản không thay đổi.

Chưa có thông báo nào