PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1-3
  • Ví dụ 4, 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC

Bài 7. Định luật Ôm đối với toàn mạch P1

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 9.952

Chưa có thông báo nào