PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Câu 1 (THAM KHẢO)
  • Câu 2 (THAM KHẢO)
  • Câu 3 (THAM KHẢO)
  • Câu 4 (THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bài 3. Mạch dao động LC – P3

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 23.601

Chưa có thông báo nào