PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 5. Hiện tượng quang phát quang

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 3.377

Chưa có thông báo nào