PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1-6
  • Ví dụ 7, 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC

Bài 6: Mạch điện và các đặc trưng

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 9.244

Chưa có thông báo nào