PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết và Ví dụ 1
  • Ví dụ 2,3,4
  • Ví dụ 5,6,7
  • Ví dụ 8,9
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 1: Sóng Cơ và Sự Truyền Sóng - P2

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 113.140


Nội dung bài giảng:
- Bài tập cơ bản về sóng cơ và sự truyền sóng
- Bài tập về phương trình sóng

Chưa có thông báo nào