PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Dạng 1
  • Dạng 2 + Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 4. Lý thuyết giao thoa sóng ánh sáng – Các dạng bài cơ bản

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 86.792

Nội dung bài học: Giao thoa ánh sáng bởi nguồn đơn sắc

Chưa có thông báo nào