PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 7. Chu Kì, Tần Số Con Lắc Lò Xo và Con Lắc Đơn (P2)

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Lí thuyết cơ bản về chu kì, tần số của con lắc lò xo, con lắc đơn
- Phương pháp giải các bài toán liên quan đến chu kì, tần số con lắc lò xo, con lắc đơn

Trao đổi bài (8)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Con lắc đơn
    • Cấu tạo, đặc điểm
    • VD 1, 2
    • VD 3, 4
    • VD 5, 6, 7
X