PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Con lắc đơn
    • Cấu tạo, đặc điểm
    • VD 1, 2
    • VD 3, 4
    • VD 5, 6, 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 7. Chu Kì, Tần Số Con Lắc Lò Xo và Con Lắc Đơn (P2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 53.530


Nội dung bài giảng:
- Lí thuyết cơ bản về chu kì, tần số của con lắc lò xo, con lắc đơn
- Phương pháp giải các bài toán liên quan đến chu kì, tần số con lắc lò xo, con lắc đơn

Chưa có thông báo nào