PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết 1
  • Lý thuyết 2
  • Ví dụ 1
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 7. Giao thoa ánh sáng liên tục - Dạng 2 (P1) (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 5.261


Chú ý: Trong Ví dụ 1 câu a, các em sửa lại như sau: 3,8 ≤ k ≤ 7,36

Chưa có thông báo nào