PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 3. Các đặc trưng mạch RLC – Biểu diễn vectơ (P2).

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 84.758


Nội dung bài giảng:
- Giải bài toán mạch RLC bằng phương pháp vẽ giản đồ vectơ
Lưu ý:
- Ví dụ 2, thầy viết nhầm phiAB thành phiMB

Chưa có thông báo nào