PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1, vd1
  • Dạng 1, vd2 :
  • Dạng 2 :
  • Dạng 2, vd 1 :
  • Dạng 2, vd2 :
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 3. Đọc Đồ Thị Dao Động – Bài Toán Lặp Lại Trạng Thái Dao Động.

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 115.638


Nội dung bài giảng:
- Hướng dẫn đọc số liệu từ đồ thị dao động
- Một số bài toán lặp lại trạng thái dao động
Chú ý:
Trong dạng 2, phút thứ 4:51, các em sửa lại như sau: k’ m

Chưa có thông báo nào