PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 9. Biểu diễn số phức.

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 34.427

Nội dung bài học:

- Giải bài toán điện xoay chiều bằng phương pháp biểu diễn số phức
- Một số ví dụ minh họa
Lưu ý: Bài giảng này chỉ có Tài liệu bài giảng. Các em sử dụng phương pháp trong bài giảng này để xử lí bài tập ở các bài học trước.
Ví dụ 1: Phương trình i = 2,2.cos(100π + π/4) A

Chưa có thông báo nào