PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 9. Biểu diễn số phức.

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 32.859

Nội dung bài học:

- Giải bài toán điện xoay chiều bằng phương pháp biểu diễn số phức
- Một số ví dụ minh họa
Lưu ý: Bài giảng này chỉ có Tài liệu bài giảng. Các em sử dụng phương pháp trong bài giảng này để xử lí bài tập ở các bài học trước.
Ví dụ 1: Phương trình i = 2,2.cos(100π + π/4) A

Chưa có thông báo nào