PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 2: Thuộc Trục Phân Bố Thời Gian và Hiểu Đường Tròn Pha Trong Dao Động.

Độ dài: 86 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Hướng dẫn phương pháp sử dụng trục thời gian
- Mối quan hệ giữa đường tròn pha và dao động điều hòa
Lưu ý:
- Xem kĩ nội dung bài giảng và làm bài tập tự luyện đầy đủ

Trao đổi bài (52)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết :
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3,4,5
X