PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết :
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3,4,5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 2: Thuộc Trục Phân Bố Thời Gian và Hiểu Đường Tròn Pha Trong Dao Động.

Độ dài: 86 phút - Số lượt học 149.548


Nội dung bài giảng:
- Hướng dẫn phương pháp sử dụng trục thời gian
- Mối quan hệ giữa đường tròn pha và dao động điều hòa
Lưu ý:
- Xem kĩ nội dung bài giảng và làm bài tập tự luyện đầy đủ

Chưa có thông báo nào