PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • 1. Hiện tượng quang điện trong
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1-3
  • 2. Hiện tượng quang phát quang (KHÔNG HỌC)
    • Lý thuyết (KHÔNG HỌC)
    • Ví dụ 1, 2 (KHÔNG HỌC)
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 3: Hiện tượng quang điện trong – Hiện tượng quang phát quang.

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 24.240

Các em lưu ý:

BTTL không làm từ câu 17 đến câu 31.

Chưa có thông báo nào