PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
  • Ví dụ 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 17. Truyền tải điện năng đi xa.

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 39.020

Nội dung bài học:

- Lí thuyết trọng tâm về quá trình truyền tải điện năng
- Các dạng bài tập về truyền tải điện năng
Lưu ý: Bài giảng đã được ghi mới thay thế cho bài giảng cũ để nâng cao chất lượng nội dung.
+ Ví dụ 1, trong đề bài sửa lại đơn vị công suất là kW
+ Ví dụ 4, trong đề bài sửa lại đơn vị điện áp là kV

Chưa có thông báo nào