PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Nhận xét chung
 • Dạng 1: Tính quãng đường vật đi được từ t1 đến t2
  • Ví dụ 1 - a,b,c,d
  • Ví dụ 1 - e,f
  • Ví dụ 2
 • Dạng 2: Xác định khoảng thời gian vật đi được quãng đường S kể từ thời điểm t
  • Ví dụ - a,b,c,d
  • Ví dụ - e, f
 • Dạng 3: Tốc độ trung bình của vật
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 4: Quãng Đường, Thời Gian và Tốc Độ Trung Bình Trong Dao Động.

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 112.565

Nội dung bài giảng:

Dạng 1: Tính quãng đường vật đi được từ t1 đến t2
Dạng 2: Xác định khoảng thời gian vật đi được quãng đường S kể từ thời điểm t
Dạng 3: Tốc độ trung bình của vật

Chưa có thông báo nào