PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 14: Luyện Tập Nâng Cao 02.

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

- Luyện tập kỹ năng, phương pháp giải một số dạng bài tập

Trao đổi bài (17)

X