PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Câu 3, 4, 5, 11
  • Câu 13, 16
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 14: Luyện Tập Nâng Cao 02.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 30.155

- Luyện tập kỹ năng, phương pháp giải một số dạng bài tập

Chưa có thông báo nào