PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • I. Sóng điện từ
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
 • II. Thu phát sóng vô tuyến
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1 - 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7, 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bài 4. Sóng điện từ. Thu phát sóng điện từ.

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 59.898

Nội dung bài học: Lí thuyết và các dạng toán về thu phát sóng điện từ

Chưa có thông báo nào