PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • I. Sóng điện từ
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
 • II. Thu phát sóng vô tuyến
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1 - 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7, 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bài 4. Sóng điện từ. Thu phát sóng điện từ.

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 56.617

Nội dung bài học: Lí thuyết và các dạng toán về thu phát sóng điện từ

Chưa có thông báo nào