PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Đặc trưng sóng
  • Phương trình sóng
  • Dạng 1: Những vấn đề cơ bản
    • Ví dụ 1, 2, 3
    • Ví dụ 4, 5, 6, 7
    • Ví dụ 8, 9
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 1: Sóng Cơ và Sự Truyền Sóng - P1.

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 135.721


Nội dung bài giảng:
- Lí thuyết cơ bản về sóng cơ và sự truyền sóng cơ
- Viết phương trình sóng cơ
Lưu ý: Trong video Ví dụ 1, phút 2:55 thầy viết nhầm đơn vị, các em sửa lại như sau: λ = 6 m

Chưa có thông báo nào