PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 1. Các đặc trưng mạch một phần tử.

Độ dài: 52 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài giảng:
- Lý thuyết trọng tâm về các mạch điện cơ bản có một phần tử
- Các ví dụ minh họa
Lưu ý:
- Ở ví dụ 1, phút 03:00 thầy ghi lại phương trình biên là 4,4 thiếu căn 2

Trao đổi bài (4)

X