PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • VD 1, 2, 3
  • VD 4, 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 1. Các đặc trưng mạch một phần tử.

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 81.377


Nội dung bài giảng:
- Lý thuyết trọng tâm về các mạch điện cơ bản có một phần tử
- Các ví dụ minh họa
Lưu ý:
- Ở ví dụ 1, phút 03:00 thầy ghi lại phương trình biên là 4,4 thiếu căn 2

Chưa có thông báo nào