PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • VD 1, 2, 3
  • VD 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 1. Các đặc trưng mạch một phần tử.

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 86.618


Nội dung bài giảng:
- Lý thuyết trọng tâm về các mạch điện cơ bản có một phần tử
- Các ví dụ minh họa
Lưu ý:
- Ở ví dụ 1, phút 03:00 thầy ghi lại phương trình biên là 4,4 thiếu căn 2

Chưa có thông báo nào