PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • - Câu 5 :
  • - Câu 10 :
  • - Câu 15 :
  • - Câu 20 :
  • - Câu 25 :
  • - Câu 30 :
  • - Câu 35 :
  • - Câu 40 :
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 5. Chữa Đề Ôn Tập

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 20.517

- Đề ôn luyện cuối chuyên đề sóng cơ.

Chưa có thông báo nào