PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Lực quán tính
  • Lực điện
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 17: Chu kì, VTCB con lắc đơn chịu thêm tác dụng ngoại lực P1 (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 46.567


Nội dung bài giảng:
- Khảo sát trường hợp con lắc đơn chịu thêm tác dụng của ngoại lực như lực điện trường, lực quán tính...
- Xây dựng biểu thức tính chu kỳ, tần số

Chưa có thông báo nào